En svår men intressant sport

Golf kan ibland uppfattas som en rätt osocial sport eftersom man måste vara knäpptyst när personen i fråga som ska tävla ska skjuta iväg sin boll. Golf kan också uppfattas som en sport där det krävs mycket ”kraft” trots att man bara skjuta iväg en boll med en pinliknade föremål och att man måste öva mycket för att lyckas. Vissa av dessa punkter måste man ha klart för sig stämmer, men andra punkter stämmer inte alls. Vad man ska ha klart för sig är att golf är en sport som kräver mycket koncentration eftersom man måste få till så få slag som möjligt under en golfrunda. Golf är, till skillnad från många andra sporter, en sport där man ska göra så få ”mål” som bara möjligt. Det vill säga, gör man noll mål blir man en av de bästa. Golf blir därmed en svår sport eftersom de planer man använder är ofta ganska stora och inte rektangelformade som fotbolls- eller handbollsplaner utan formade på olika sätt eftersom man använder sig av naturen som spelplan.

Mer om golf

En golfbana har nio eller arton hål beroende på hur stor banan är. Varje hål ligger utplacerade på olika ställen och då man sedan ska utgå från det till nästa hål. Golfens regler är standardiserade utifrån Royal and Ancient Golf Club of St Andrews regelbok som gäller för internationell golf. Regelboken är rätt omfattande med innefattar regler som att man inte får flytta på sin boll efter att den har rullat iväg, utan man får först ta upp den då den har hamnat i ett hål. Bollen får ej heller bytas ut om den dock inte har försvunnit eller förstörts. I regelboken finns det tydligt uppstrukturerat om golfens etikettregler som är stenhårda på alla punkter. Bryter man mot dessa kan man bli avstängd. För att göra spelet likvärdigt används också ett system för hur bra respektive dålig en spelare är. Detta för att man ska kunna spela på en likvärdig nivå och kunna nå samma resultat. Ju mer man spelar golf desto säkrare kommer man att bli, och därefter bli rankad lägre i listan.